Ondernemen op Campus Uilenstede

Campus Uilenstede is met ca. 3.400 bewoners de grootste studentencampus van Noord-Europa en bij een goede campus horen goede voorzieningen.

Ontwikkelaar Lingotto heeft samen met DUWO het centrumgebied van Campus Uilenstede herontwikkeld tot een gezellig plein waar studenten elkaar kunnen ontmoeten, kunnen werken en studeren en hun dagelijkse boodschappen kunnen doen.

Heb je interesse om je als ondernemer op Campus Uilenstede te vestigen? Neem contact op met Maud Bruggeling van Lingotto (020 5608910).